Trening Słuchowy Johansen IAS - o metodzie

  

Twórcą metody Indywidualny Trening Słuchowy jest dr Kjeld Johansen

- duński nauczyciel i psycholog, dyrektor Bałtyckiego Laboratorium Badań

Nad Dysleksją.  W swojej pracy Johansen oparł się na doświadczeniach

i badaniach naukowych Christiana A. Volfa.

 

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena bazuje na badaniu

audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w tym teście dychotycznym

- istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania

bodźców słuchowych.

 

Program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej

nagrywany jest na płyty CD. Dziecko otrzymuje płytę do domu i słucha jej

codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są

co 4 do 8 tygodni (w zależności od wieku), za każdym razem dziecko otrzymuje

nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym.

Program stymulacji trwa 8 -18 miesięcy (przeciętnie ok 10 - 12 miesięcy).

Terapia kończy się powoli poprzez zmniejszanie liczby dni i czasu słuchania płyt.

 

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu dr Johansena stosowana jest w wielu

krajach na świecie, cieszy się uznaniem w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji,

Francji i Austrii. W USA terapia Johansena znana jest pod nazwą Hemisphere

Specific Auditory Stimulation (HSAS), w Skandynawii jako Auditory Discrimination

Therapy (ADT) .

 

Inne terapie dźwiękiem w formie treningów słuchowych

- Metoda Tomatisa, AIT (Auditory Integration Training), Samonas Sound Therapy.