WAŻNE INFORMACJE

Trening Słuchowy - Indywidualna Stymulacja Słuchu metodą Johansen IAS

Przebieg badania i terapii

 

1. Pierwsze spotkanie -  badanie do treningu słuchowego - czas trwania: około 1,5-2 h

- Diagnoza wstępna, wywiad

- Kwestionariusze do treningu słuchowego

- Test dychotyczny Johansena

- Badanie lateralizacji

- Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie monauralne i binauralne (jedno- i obuuszne)

 

2. Przygotowanie indywidualnego programu Treningu Słuchowego

Na podstawie diagnozy przygotowywany jest indywidualny program treningu słuchowego,

zapisany na płycie CD, przeznaczony do codziennego słuchania w domu.

 

3. Trening Słuchowy - pierwszy etap trwa 6, 8 lub 10 tygodni

 

4. Drugie spotkanie - odbiór płyty, przekazanie wskazówek i instrukcji do prowadzenia treningu - czas trwania około 15-30 minut

 

5. Diagnoza międzyetapowa - powtarzana po wysłuchaniu każdej płyty - czas trwania 45-60 minut

- Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badanie monauralne i binauralne (jedno- i obuuszne)

- Test dychotyczny Johansena