Stymulacja słuchowa wg dr Kjelda Johansena

 

poprawia PRZETWARZANIE BODŹCÓW SŁUCHOWYCH.


EFEKTY terapii słuchowej to POPRAWA w zakresie:
 

SŁUCHANIA (Przetwarzania słuchowego)

ROZUMIENIA mowy

ROZWOJU MOWY czynnej

KONCENTRACJI UWAGI

Umiejętności CZYTANIA

ZMNIEJSZENIE NADWRAŻLIWOŚCI na dźwięki

UWRAŻLIWIENIE NA DŹWIĘKI dotychczas niezauważane

Artykulacji

KOMUNIKACJI

Zdolności utrzymywania uwagi

i koncentracji na wypowiedziach ustnych

Utrzymywania RÓWNOWAGI

KOORDYNACJI ruchowej

 
Trening Słuchowy także:
 

USPOKAJA

WYCISZA

Podnosi SAMOOCENĘ

Harmonizuje NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE (wpływając na postawę ciała)