IAS - Johansen Individualised Auditory Stimulation

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena IAS

 

dla dzieci i młodzieży z trudnościami w słuchaniu, mówieniu i pisaniu

Indywidualny Trening Słuchowy Johansen - IAS

przeznaczony jest dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Skuteczna terapia słuchowa dla dzieci i dorosłych, których dotyczą

trudności i zaburzenia:

centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD)

opóźniony rozwój mowy

dysleksja

nadwrażliwość na dźwięki

nadpobudliwość psychoruchowa, ADHD

zaburzenia koncentracji uwagi

zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej

trudności w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń

porażenie mózgowe

autyzm

Uwaga:

Trening Słuchowy Johansen - IAS można stosować również u dzieci

z epilepsją (szczególny rodzaj muzyki na płytach)