Cennik

Indywidualna Stymulacja Słuchu metodą Johansen-IAS

 

Pierwsze badanie obejmuje:

- Diagnoza wstępna, wywiad

- Test dychotyczny Johansena

- Badanie lateralizacji

- Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badania monauralne i binauralne (jedno- i obuuszne)

Koszt pierwszego badania: 300 zł

 

Badanie kontrolne międzyetapowe (po wysłuchaniu każdej płyty) obejmuje:

- Test dychotyczny Johansena

- Audiometryczne badanie słuchu obejmujące badaniamonauralne i binauralne (jedno- i obuuszne)

Koszt badania międzyetapowego: 200 zł

 

Przygotowanie indywidualnego programu treningu słuchowego na płycie CD:

140 zł - płyta standardowa

180 zł - płyta indywidualizowana

 

Diagnoza międzyetapowa powtarzana jest co 8-10 tygodni, w zależności od ustalonego czasu słuchania płyty.

Badania kontrolne stanowią podstawę do przygotowania kolejnej indywidualnej płyty CD.

 

Czas trwania terapii słuchowej: od 8 do 18 miesięcy, przeciętnie około 10-12 miesięcy