INTEGRACJA ODRUCHÓW NIEMOWLĘCYCH


Odruchy niemowlęce
to zestaw określonych, nieświadomych ruchów

i reakcji organizmu, które pojawiają się na kolejnych etapach rozwojowych

każdego zdrowego dziecka. Odruchy te są niezbędne dla przetrwania

(np. reakcja na zagrożenie, odruch ssania). 

Pojawiają się one już na początku życia płodowego i powinny

zintegrować się z całym systemem neuroruchowym organizmu w toku

rozwoju układu nerwowego.

Jeśli odruchy nie zostaną prawidłowo zintegrowane z systemem nerwowym,

stają się przyczyną zaburzeń, osłabiają strukturalnie ośrodkowy system

nerwowy, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń wyższych procesów

nerwowych, rozumianych jako szeroko pojęte uczenie się.

Często pojawiają się wówczas problemy opisane poniżej.

Zdarza się, że odruchy zostaną prawidłowo zintegrowane w trakcie

rozwoju, w pewnym momencie życia pojawia się jednak zdarzenie silnie

stresujące lub traumatyczne, które sprawia, że jeden lub kilka odruchów

zostaje ponownie włączonych.

W skrajnych przypadkach mogą pojawić się np. tiki nerwowe.

Przetrwałe w różnym stopniu odruchy niemowlęce

mogą powodować:

- Trudności w uczeniu się

- Problemy emocjonalne i z zachowaniem

- Problemy sensoryczno-motoryczne

Terapia Integracji Odruchów ma na celu zintegrowanie przetrwałych

odruchów niemowlęcych. Polega ona na wykonywaniu przez dziecko

we współpracy z terapeutą odpowiednich ćwiczeń ruchowych, 

uruchamiających określone partie mięśni, ćwiczeniach izometrycznych

oraz masażu. Istotą terapii jest stymulacja odpowiednich partii mózgu

poprzez masaż i pracę mięśni, dla uruchomienia mechanizmów integracji.