KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE

 

Pierwsze spotkanie dla rodziców z dziećmi, u których występują trudności

lub zaburzenia to Konsultacja Terapeutyczna. Podczas tego spotkania

dwoje terapeutów przeprowadza dokładny wywiad z rodzicami na temat

rozwoju dziecka, przebiegu ciąży, występujących trudności i problemów.

Następnie prowadzona jest obserwacja dziecka oraz wykonanie

wybranych prób testowych. Ma to na celu ustalenie prawdopodobnych

przyczyn trudności dziecka i zaproponowanie skutecznej formy terapii.

Konsultacja kończy się zaproponowaniem formy terapii, częstotliwości zajęć

oraz ustaleniem terminu terapii.
 

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE

 

Indywidualne lub w parze rodziców (czasem z dzieckiem) jednorazowe

spotkania lub kilka spotkań z psychologiem - terapeutą, mające na celu

określenie problemu, wskazanie możliwych rozwiązań, pogłębienie

świadomości dotyczącej konkretnego problemu bądź też działania

z zakresu psychoedukacji (wskazówki wychowawcze, metody,

sposoby postępowania).