TERAPIA Zajęcia terapeutyczne Tr. Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych

 

ZAPRASZAMY DZIECI, KTÓRE:

 

  • doświadczają trudności w funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej

  • mają problem z nawiązywaniem i utrzymywaniem relacji społecznych

  • potrzebują wsparcia w rozwijaniu umiejętności społecznych

  • potrzebują pozytywnych doświadczeń w kontaktach z dziećmi

 

PODCZAS ZAJĘĆ PRACUJEMY NAD ROZWIJANIEM I WZMACNIANIEM m.in.:

 

- poczucia własnej wartości

- adekwatnej samoooceny

- pozytywnej komunikacji z innymi

- umiejętności aktywnego słuchania

- umiejętności współpracy w grupie

- umiejętności rozwiązywania konfliktów

- zachowań asertywnych

- umiejętności rozpoznawania, nazywania i kontroli emocji

- umiejętności dostrzegania stanów innych osób,

uważności na ich potrzeby

 

Umiejętności społeczne są jednymi z podstawowych kompetencji,

od których zależy efektywne funkcjonowanie człowieka w społeczeństwie.

Potrzebujemy ich do radzenia sobie w sytuacjach interpersonalnych,

do integracji społecznej, a także samorealizacji i rozwoju osobistego.

Należą do nich: umiejętności komunikacyjne, interpersonalne, asertywność,

umiejętność efektywnej współpracy w grupie, wyrażania i kontroli emocji,

rozpoznawania własnych mocnych i słabych stron, zdolność do empatii,

osiągania kompromisu, twórczego myślenia.

Wykształcenie tych kompetencji pozwala dzieciom na swobodne rozwijanie się,

twórczą pracę na lekcjach i większą aktywność. Przyswojenie ich ma duży

wpływ na radzenie sobie w sytuacjach szkolnych i domowych.

 

Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi (m.in.: drama, filmiki,

praca w dwójkach, grupach, elementy artterapii, ruch rozwijający

W. Sherborne), aby dzieci miały szansę na uczenie się w działaniu.

 

W trosce o stworzenie dzieciom optymalnych warunków do pracy,

przed rozpoczęciem treningu, zapraszamy Rodziców z Dziećmi

na indywidualne konsultacje psychologiczne ? od maja 2014.

 

GRUPY WIEKOWE:

I grupa: 4-6 lat (dzieci w wieku przedszkolnym, 5 miejsc w grupie)

II grupa: 6-9 lat (dzieci w wieku wczesnoszkolnym, 5 miejsc w grupie)

 

CZAS TRWANIA TRENINGU: Semestr szkolny

 

ROZPOCZĘCIE KOLEJNYCH GRUP: Wrzesień 2014, Luty 2015

 

TERMIN: Czwartki, godziny popołudniowe, 60 minut

 

KOSZT TRENINGU: 240 zł x 5 miesięcy lub 1100 zł jednorazowo

 

TRENING SPOŁECZNY PROWADZI:

 

Milena Cieślak ? psycholog, terapeuta SI, trener. Posiada doświadczenie w pracy

z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, a także w prowadzeniu terapii psychologicznej,

grup terapeutycznych, grup wsparcia, treningów i warsztatów.

Zajmuje się wspieraniem ludzi w rozwoju i radzeniu sobie z własnymi trudnościami.

 


 Wypełnij formularz zgłoszenia online