TERAPIA Rodzaje terapii Integracja Sensoryczna

Integracja sensoryczna

 
INTEGRACJA SENSORYCZNA 

JAKO METODA TERAPII

Integracja Sensoryczna (SI) jest terapeutyczną i profilaktyczną metodą pracy
z dziećmi.  Jej autorką była dr Jean Ayres, psycholog i terapeuta zajęciowy.
Teoria SI bazuje na wczesnych etapach rozwoju neurofizjologicznego dziecka,
gdy zaczynają się kształtować układy zmysłów. Prawidłowy rozwój zmysłów,
zarówno organów zmysłów jak i percepcji sensorycznej, stanowi niezbędny
warunek dobrego samopoczucia dziecka, zachowania i uczenia się 
bez zaburzeń i dysfunkcji.

 

NA CZYM POLEGA

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ?

Podczas zajęć SI dziecko pod okiem terapeuty, a często przy jego wsparciu,
wykonuje różnorodne ćwiczenia, angażujące całe ciało oraz układy zmysłów
(równowagi, propriocepcji-czucia własnego ciała, dotyku, wzroku, słuchu,
węchu, smaku).
Zajęcia odbywają się w sali przeznaczonej do terapii SI. Podczas terapii
wykorzystywane są sprzęty i pomoce, wspierające rozwój ruchowy dziecka
oraz usprawniające jego funkcjonowanie w różnych sferach.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

- RODZAJE TRUDNOŚCI I PROBLEMÓW DZIECI

Czasem dzieci mają różnego rodzaju trudności w codziennym funkcjonowaniu:

 • są zbyt ruchliwe, nadaktywne
 • są zbyt powolne, nieśmiałe, wyciszone
 • unikają zabaw na zjeżdżalniach, huśtawkach, drabinkach, karuzeli; cierpią 
 • na chorobę lokomocyjną
 • są mało sprawne ruchowo, słabo biegają, skaczą, mają trudności z jazdą na rowerze,
 • mają problemy z samoobsługą (ubieranie, zapinanie guzików, wiązanie sznurówek)
 • częściej niż inne dzieci przewracają się,upuszczają lub psują zabawki
 • unikają zabaw plastycznych z użyciem rąk (plastelina, glina, piasek, farby)
 • mają trudności z zabawami manualnymi (rysowanie, cięcie nożyczkami)
 • mają opóźniony rozwój mowy, wadę wymowy
 • mają kłopoty z czytaniem i pisaniem
 • mają trudności z koncentracją uwagi
 • nie chcą jeść albo jedzą w sposób nieuważny, brudząc ubranie
 • negatywnie reagują na pewne bodźce dotykowe, nie lubią mycia włosów, czesania, obcinania paznokci, unikają określonych materiałów, nie lubią chodzić boso
 • często reagują złością, bywają agresywne

 

PRZYCZYNY

Przyczyną tych i innych, nie wymienionych tutaj trudności rozwojowych bywają
bardzo często zaburzenia integracji sensorycznej - skomplikowanych procesów
neurofizjologicznych, leżących u podstaw naszego zachowania i uczenia się.
Dzięki odpowiedniej, profesjonalnej diagnozie i terapii, uwzględniającej aktualny
poziom rozwoju neurofizjologicznego dziecka, możemy pomóc dzieciom lepiej
radzić sobie w życiu.
 

 

TERAPIA SI (TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ)

POMAGA DZIECIOM, KTÓRE:

 • doświadczają trudności w uczeniu się (kłopoty z zapamiętywaniem, czytaniem, pisaniem, ortografią)
 • mają problemy ruchowe (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymywaniem równowagi)
 • nie lubią się uczyć (rodzice mają wrażenie, że dziecko jest "leniwe", o wszystkim zapomina, ma niską motywację i samoocenę)
 • są nadmiernie ruchliwe, mają kłopoty z koncentracją uwagi
 • cierpią na nadpobudliwość psychoruchową, ADHD
 • są zbyt spokojne, powoli wykonują codzienne czynności
 • są nadwrażliwe lub zbyt mało wrażliwe na bodźce - wzrokowe, słuchowe, dotykowe
 • są nadwrażliwe na ruch (negatywna reakcja na ruch, choroba lokomocyjna)
 • doświadczają trudności w mówieniu (niewyraźna mowa, opóźnienia rozwoju mowy)
   

 

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ
- INFORMACJE ORGANIZACYJNE


CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ w CENTRUM SENS:

 • 1 - 2 razy w tygodniu

CZAS TRWANIA TERAPII:

 • Od 6 miesięcy do 2 lat - w zależności od stopnia zaburzeń i trudności, 
 • częstotliwości zajęć oraz motywacji dziecka do wykonywania ćwiczeń

CZAS TRWANIA JEDNEGO SPOTKANIA

 • 30 lub 50 minut

TERMINY SPOTKAŃ TERAPEUTYCZNYCH

 • ustalone dogodne dla rodziców i terapeutów stałe dni i godziny

 

STRÓJ DO TERAPII

 • wygodny, luźny, nie krępujący ruchów

   

Zapraszamy na konsultacje, diagnozę

i zajęcia indywidualne do naszego Centrum Sens.Zobacz też: INTEGRACJA ODRUCHÓW NIEMOWLĘCYCH


 

Integracja Sensoryczna, Zajęcia dla Dzieci,
Logopedia, Rehabilitacja, Masaż
Centrum SENS
Warszawa Ursynów ul. Koncertowa 6
606 488 544, 668 286 002,