TERAPIA Rodzaje terapii Integracja Odruchów Twarzy

Integracja Odruchów TwarzyMetoda dr Swietłany Masgutowej - Technika pracy wspierająca 
rozwój motoryki i mowy oraz tradycyjną terapię logopedyczną. 
Nasza twarz jako część ciała pracuje bardzo aktywnie i bierze 
udział w wielu funkcjach, takich jak:

 • przyjmowanie pokarmu - jedzenie,
 • zorganizowanie wzrokowej i słuchowej percepcji,
 • emocjonalna ekspresja - uczucia,
 • artykułowanie dźwięków - mowa.

Odruchy twarzy pomagają nam aktywizować mechanizmy i procesy: 
obronne, dające poczucie bezpieczeństwa i komfortu, rozwojowe,
które pomagają w kształtowaniu schematów ruchowych twarzy
oraz w pracy narządu mowy.
 
Odruchy twarzy pojawiają się i rozwijają już w okresie prenatalnym, 
a dojrzewają i integrują wraz z upływemokresu niemowlęcego. 
 
Istnieją odruchy, które są aktywne przez całe życie i funkcjonują 
razem z kontrolowanymi nawykami ruchowymi twarzy.
 
Odruchy twarzy muszą być zintegrowane, aby schematy ruchów 
związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji, czy komunikacją
mogły prawidłowo i dobrze funkcjonować. 
 
Integracja polega na doprowadzeniu tych odruchów do takiego stanu, 
w którym zaczną współpracować z systemami odruchów na wyższym
poziomie (różnego rodzajukoordynacje, umiejętności i zdolności). 
 
W tym momencie nasze ruchy i nawyki nie będą zależały od nagłych 
i bezwarunkowych bodźców wywołujących reaktywne i impulsywne reakcje, 
ale będą tworzyć podstawę kontrolowanych,planowanych i jednocześnie 
swobodnych ruchów.
 
Celem tego programu jest ukierunkowanie procesu rozwoju odruchów 
i ich integracji z ruchami i nawykamikontrolowanymi twarzy. 

 

Proces takiej integracji pomaga w regulacji motoryki twarzy:

 • kontroli, 
 • płynności,
 • nastawienia na cel,
 • rytmu,
 • odpowiedniej siły, 
 • prędkości reakcji i akcji
 • oraz innych.
Program może pomóc osobom, u których proces rozwoju odruchów
twarzy jest niezakończony, i u których występująjeszcze pewne
odruchy cząstkowe oraz patologiczne przeszkadzające prawidłowej
motoryce twarzy.

Gdy u dzieci lub dorosłych brak jest integracji odruchów twarzy, 
wtedy mogą wystąpić:

 • negatywne kompensacje,
 • nadmierne użycie zbyt wielu mięśni w celu wykonania jakiegoś zadania,
 • zbyt duże napięcie mięśniowe i szybkie zmęczenie,
 • zaburzenia symetrii twarzy i całej struktury ciała,
 • nadmierna kontrola, nadaktywność ruchowa lub jej brak,
 • słaba kondycja fizyczna, 
 • niestabilność emocjonalna, 
 • brak koordynacji procesów poznawczych.


Terapia ta bazuje na takich technikach jak: 

 • rozciąganie strukturalne mięśni i połączeń pomiędzy mięśniami i kośćmi
 • głowy i twarzy, 
 • rozluźnianie, 
 • stymulacja izometryczna, 
 • neuro-masaż i wiele innych.


Zastosowane techniki mogą wspomagać rozwój odruchów twarzy 
lub stanowić samodzielną metodę stymulacji motoryki i mowy.


 

Integracja Sensoryczna, Zajęcia dla Dzieci,
Logopedia, Rehabilitacja, Masaż
Centrum SENS
Warszawa Ursynów ul. Koncertowa 6
606 488 544, 668 286 002,