TERAPIA Rodzaje terapii Integracja Odruchów

Integracja odruchów

 INTEGRACJA ODRUCHÓW NIEMOWLĘCYCH


Odruchy niemowlęce
to zestaw określonych, nieświadomych ruchów
i reakcji organizmu, które pojawiają się na kolejnych etapach rozwojowych
każdego zdrowego dziecka. Odruchy te są niezbędne dla przetrwania
(np. reakcja na zagrożenie, odruch ssania). 
Pojawiają się one już na początku życia płodowego i powinny
zintegrować się z całym systemem neuroruchowym organizmu w toku
rozwoju układu nerwowego.

Jeśli odruchy nie zostaną prawidłowo zintegrowane z systemem nerwowym,
stają się przyczyną zaburzeń, osłabiają strukturalnie ośrodkowy system
nerwowy, co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń wyższych procesów
nerwowych, rozumianych jako szeroko pojęte uczenie się.
Często pojawiają się wówczas problemy opisane poniżej.

Zdarza się, że odruchy zostaną prawidłowo zintegrowane w trakcie
rozwoju, w pewnym momencie życia pojawia się jednak zdarzenie silnie
stresujące lub traumatyczne, które sprawia, że jeden lub kilka odruchów
zostaje ponownie włączonych.

W skrajnych przypadkach mogą pojawić się np. tiki nerwowe.

Przetrwałe w różnym stopniu odruchy niemowlęce
mogą powodować:
  • Trudności w uczeniu się
  • Problemy emocjonalne i z zachowaniem
  • Problemy sensoryczno-motoryczne
Terapia Integracji Odruchów ma na celu zintegrowanie przetrwałych
odruchów niemowlęcych. Polega ona na wykonywaniu przez dziecko
we współpracy z terapeutą odpowiednich ćwiczeń ruchowych, 
uruchamiających określone partie mięśni, ćwiczeniach izometrycznych
oraz masażu. Istotą terapii jest stymulacja odpowiednich partii mózgu
poprzez masaż i pracę mięśni, dla uruchomienia mechanizmów integracji.Integracja Sensoryczna, Zajęcia dla Dzieci,
Logopedia, Rehabilitacja, Masaż
Centrum SENS
Warszawa Ursynów ul. Koncertowa 6
606 488 544, 668 286 002,