O NAS Zespół

Agnieszka Ożdżyńska - Nalewaj


 

Agnieszka Ożdżyńska - Nalewaj
 
Wykształcenie: 
Pedagog Specjalny, Logopeda (studia magisterskie). Nauczyciel Przedszkolny i Wczesnoszkolny (studia podyplomowe). 
 
 
Odbyte kursy w ramach studiów:  
 
Dyslalia, Dyzartria, Afazja,  
 
Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, 
 
Balbutologopedia, Usprawnianie po laryngektomii, Oligofrenologopedia, Emisja głosu, 
 
Komunikacja Alternatywna, Logorytmika, Surdologopedia, Anatomia i fizjologia układu nerwowego.
 
W Centrum SENS od 2013 roku.