O NAS Zespół

Milena Cieślak

 milenac 

   

  Wykształcenie/zawód

Jestem psychologiem z ukończoną specjalizacją Psychologia Kliniczna Dziecka, terapeutą Integracji Sensorycznej oraz trenerem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w placówkach medycznych (Zakład Psychiatrii Centrum Zdrowia Dziecka), oświatowych (szkoły, przedszkola, żłobki) i prywatnych ośrodkach.

 

 

Ukończone kursy i szkolenia:

 • ?Diagnoza i terapia Integracji Sensorycznej? - kurs II stopnia

 • ?Integracja Sensoryczna? - kurs I stopnia

 • ?Podstawy Integracji Sensorycznej?

 • ?Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (Poziom I)?

 • ?Masaż niemowlęcia z wykorzystaniem elementów masażu Shantala?

 • ?ABC ADHD w PPP diagnoza i psychoedukacja?

 • ?ADHD ? diagnoza i terapia? Poradnia Nadpobudliwości Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Akademii Medycznej w Warszawie

 • ?Zespół Aspergera?

 • ?Socjoterapia w nurcie poznawczo-behawioralnym. Program korekcji zachowań dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania i ADHD ? scenariusze zajęć grupowych.?

 • ?Interpretowanie rysunków dzieci, czyli co dziecko chciało nam powiedzieć przez swój rysunek?

 • ?Skuteczne metody wychowawcze?

 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka ?Drogi Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży?

 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka ?Metody Diagnozy w Psychologii Klinicznej Dziecka

 • II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii Klinicznej Dziecka ?Dziecko w świecie relacji i emocji?

 • ?W zgodzie z sobą i klientem. Rozwój zaawansowanych umiejętności trenerskich.?

 • Szkoła Trenerów Biznesu Grupa TROP

 • ?Kurs pedagogiczny?

 • Kurs Pierwszej Pomocy

 • ?Dysleksja - przyczyny, objawy i konsekwencje psychologiczne?

 • ?Konstruowanie indywidualnych programów nauczania?

 • ?Procedury interwencyjne w szkole?

 


Pracuję z dziećmi i młodzieżą w wieku od 3 do 18 lat, przejawiającymi trudności m.in. z:

integracją sensoryczną

wyrażaniem i kontrolą emocji

relacjami rówieśniczymi

niskim poczuciem własnej wartości

zaburzeniami uwagi i nadruchliwością.

 

Zajmuję się pomocą psychologiczną dla rodziców. Prowadzę terapię psychologiczną indywidualną i grupową, konsultacje, diagnozy, grupy terapeutyczne, treningi i warsztaty.
W pracy kieruję się dobrem pacjenta/klienta. Ważne jest dla mnie dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości każdej z osób, którą spotykam w ramach terapii i warsztatów. Praca z ludźmi jest dla mnie jednocześnie wyzwaniem i źródłem satysfakcji.

 

W Centrum SENS od 2013 roku.

 

Prywatnie pasjonuję się podróżami i zdrowym stylem życia. Lubię aktywny wypoczynek, jazdę na rowerze, górskie wędrówki, gotowanie, poznawanie nowych miejsc i spotkania z ludźmi.